افتتاح حساب بورسی

مرحله 1: ثبت نام سجام

درصورتی که تاکنون ثبت نام سجام انجام نداده اید برای دریافت کد پیگیری ده رقمی با کلیک بر روی دکمه زیر فرآیند ثبت نام را شروع نمایید.

ثبت نام سجام

مرحله 2: احراز هویت سجام

فرآیند احراز هویت سجام را به صورت غیرحضوری انجام دهید.

احراز هویت

مرحله 3: ثبت نام غیرحضوری

برای دریافت کد بورسی با کلیک بروی دکمه زیر فرآیند ثبت نام غیر حضوری در کارگزاری کالای خاورمیانه را در کمتر از 5 دقیقه تکمیل نمایید.

تکمیل فرم