کارگزاری کالای خاورمیانه

کارگزاری کالای خاورمیانه

اوراق تسهیلات مسکن

مشتریان با مراجعه به دفتر مرکزی و یا یکی از شعب پس از خرید اوراق تسهیلات مسکن و گرفتن برگه سهم می توانند با مرجعه به بانک مسکن اقدام به دریافت وام مسکن نمایند.