کارگزاری کالای خاورمیانه

کارگزاری کالای خاورمیانه

دانلود فرم ها

دانلود فرم درخواست استفاده ازخدمات معاملات اوراق بهادار

دفترچه احراز هویت و قراردادهای مشتریان حقیقی

راهنمای استفاده از سامانه معاملات بر خط اکسیر

راهنمای استفاده از سامانه معاملات برخط رایان هم افزا

نحوه انجام معاملات آتی

مراحل انجام معاملات آتی در بورس کالای ایران