# دانلود

فرم درخواست استفاده ازخدمات معاملات اوراق بهادار

دفترچه احراز هویت و قراردادهای مشتریان حقیقی

فرم درخواست کد مشتریان حقیقی بورس کالای ایران

فرم درخواست كد مشتريان حقيقي

فرم درخواست کد مشتریان حقوقی بورس کالای ایران

فرم درخواست كد مشتريان حقوقي

نحوه افتتاح حضوری حساب آنلاین

شرایط عقد قرارداد

راهنمای استفاده از سامانه معاملات بر خط اکسیر

راهنمای استفاده از سامانه معاملات برخط رایان هم افزا

نحوه انجام معاملات آتی

مراحل انجام معاملات آتی در بورس کالاي ایران

Copyright © 2017 Middle East Commodity Brokerage Co. | Powered by : @Arshdkr