کارگزاری کالای خاورمیانه

کارگزاری کالای خاورمیانه

مشاوره و تحلیل

خدمات مشاوره ای کارگزاری کالای خاورمیانه خدمات خود را به صورت آنلاین و حضوری به مخاطبانش ارائه می نماید. اکثر همکارانی که در این شرکت کار میک نند علاوه بر اینکه دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد دررشته های مرتبط هستند، دارای گواهینامه های تخصصی کاردر بازارسرمایه ایران هستند . این مدارک ازطریق برگزاری آزمون و توسط سازمان بورس واوراق بهادار اعطاء می شود.

برخی از خدمات تحلیل و مشاوره کارگزاری کالای خاورمیانه

  • توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار
  • اظهارنظر راجع به روند قیمت،عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده
  • اظهارنظر راجع به ارزش (قیمت گذاری) اوراق بهادار
  • مشاوره در زمینه مدیریت ریسک
  • مشاوره در زمینه ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها
  • مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهادهای مالی
  • پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه گذاری به استثنای سمت مدیریت
  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی بازار سرمایه